MVO, een stapje verder

Home > MVO, een stapje verder

MVO-Register (voorheen FIRA) beoordeelt MVO-prestaties van bedrijven. Sinds 2013 maakt Pondres gebruik van dit platform van Stichting MVO-Register. Zo laten wij ons jaarlijks toetsen op diverse duurzaamheidsaspect laten we zien wat wij ondernemen op bijvoorbeeld duurzaamheid, privacybescherming van personen en data, en werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ook dit jaar zijn onze duurzaamheidsprestaties voor het zevende jaar op rij positief beoordeeld!

De afgelopen jaren heeft Pondres zich gericht op het Basic CSR Report (Basis). Maar voor komend jaar heeft Pondres de lat hoger gelegd. Pondres heeft de ambitie om in 2020 een Extended CSR Report (Uitgebreid) te publiceren. In de praktijk betekent dit dat wij meer naar de MVO-raakvlakken met leveranciers en afnemers kijken, en de activiteiten die we al ondernemen (nog) beter gaan onderbouwen.

Top
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram