Ontwikkelingen op de postmarkt

Header_smal

Op voet van oorlog of storm in een glas water?

De afgelopen weken schudde de postwereld op zijn grondvesten: de ACM heeft eind vorig jaar invallen gedaan bij PostNL. Het onderzoek heeft betrekking op het zogeheten ‘Roofprijzendossier’ en gaat over mogelijke schending van de mededingingswet: PostNL zou een oneerlijke concurrentiepositie hebben op de zakelijke postmarkt. Daarvoor kwam PostNL ook meermaals in het nieuws door stevige uitspraken vanuit Sandd over de postzegelprijs van PostNL, die volgens Sandd veel lager kan. Flink wat commotie dus, maar hoe ernstig is de situatie nu echt? De nieuwste ontwikkelingen zijn te lezen in het interview met postexpert Ludo.

Daling volumezet postvervoerders onder druk
Nederlandse bedrijven en consumenten versturen 35 procent minder poststukken dan vijf jaar geleden. Toch gaat het nog altijd om 2,9 miljard poststukken per jaar, waarvan 2,7 miljard vanuit de zakelijke markt. De pakkettenmarkt vertoont juist een stijging van 81 procent tot 350 miljoen pakketten per jaar. De volumedaling van post heeft effect op zowel PostNL als Sandd, en blijkbaar genoeg voor beide partijen om de ander met regelmaat zwart te maken; of het nu gaat om de postzegelprijs, de flexibiliteit van servicekaders of de beschikbare bezorgdagen.

In het geruzie is Sandd vooral gericht op haar belangrijkste concurrent in plaats van op de markt. De boodschap is dat Sandd onvoldoende kans krijgt om haar positie uit te bouwen in met name het MKB, door de relatief lage prijzen van PostNL. De prijzen van PostNL voor het klein MKB en de consument blijven daarentegen alleen maar stijgen. PostNL geeft aan dat dit onjuist is en dat ze niet snel genoeg kunnen reorganiseren en de UPD (basispostverlening) moeten blijven uitvoeren. Dit laatste brengt hoge netwerkkosten met zich mee en vormt eigenlijk de basis voor de MKB-tarieven.

Naast Sandd zijn er meer partijen die zich roeren in de strijd, zoals Van Straatenpost. Van Straatenpost gaat voortvarend het gevecht aan met PostNL op het 24-uurspostdomein; een terrein waarop PostNL tot voor kort de alleenheerschappij voerde, wat overigens de onderhandelingspositie van de eindklant in het verleden geen goed heeft gedaan.

Liberalisering onder vuur
In alle consternatie zou je het bijna vergeten, maar acht jaar geleden is de postmarkt vollediggeliberaliseerd. De vrijheid die daaruit voortkwam, zorgde ervoor dat onder andere Sandd een flinke groei kon doormaken en de kans kreeg om PostNL op steeds meer terreinen te beconcurreren. Dit zorgde voor flexibelere servicekaders en groeiend aantal keuzemogelijkheden. Stuk voor stuk enorme voordelen voor bedrijven die post verzenden, die nu vanwege het gekrakeel en de politieke complexiteit ‘door de bomen het bos niet meer zien’ en zich afvragen waar het naartoe gaat.

Zoals bekend studeert de politiek ook op het dossier en het is ongewis waar dat toe zal leiden. De liberalisering zorgt voor pluriformiteit van het aanbod en verschaft de verzenders een onderhandelingspositie. Dit zou zomaar verloren kunnen gaan als er concurrentiebeperkende maatregelen genomen worden die tot een fors hogere prijs van de postzegel zal leiden. Bijvoorbeeld door aanpassing van de postwet of wet- en regelgeving vanuit het kabinet en de ACM.

Van grote invloed is ook de digitalisering. Deze zet onverminderd door en dat vraagt – in het belang van de verzenders – om actie. Maar elke beslissing heeft veel voeten in de aarde en het kabinet zal daarom niet over één nacht ijs gaan. Pondres zit hier als portispecialist dan ook bovenop en maakt zich hard voor een vrije postmarkt met een pluriforme dienstverlening, onder andere via haar VGP-lidmaatschap.

Juist in de deze tijd van snelle ontwikkelingen en onzekerheid is het belangrijk dat bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Pondres weet wat er speelt en adviseert haar klanten als netwerk-onafhankelijke partij. De keuze voor een postverspreider hangt af van factoren als: Wanneer moet de post bezorgd worden? Hoe belangrijk is het moment waarop de post op de mat valt? Wat is de doorlooptijd van het productieproces? En wat is de verspreidkwaliteit en de daarbij behorende scherpste prijs? Door samen met u het antwoord te geven op deze vragen, zorgen we ervoor dat u de best mogelijke verzending krijgt, welke keuzes het kabinet of postverspreiders ook maken. 

Meer informatie?
Wil je meer weten over de ontwikkelingen in de postmarkt en de gevolgen hiervan voor jouw bedrijf? Of wil je graag vrijblijvend professioneel geadviseerd worden inzake postverzending? Neem dan gerust even contact met mij op via +31 88 949 41 42 of ludo.verhiel@pondres.nl.

Er zijn geen resultaten gevonden.