veilig en compliant

De veiligheid van data en persoonsgegevens van onze klanten, relaties en medewerkers is van groot belang. Pondres maakt zich er dan ook sterk voor deze data veilig te verwerken en beheren, volledig compliant met de nieuwe AVG-wetgeving. 

onze zes zekerheden

iStock-671400360_edit-1

Informatiebeveiliging

Pondres garandeert een hoog beveiligingsniveau zodat onze klanten hun informatie met een gerust hart aan ons kunnen toevertrouwen. 

  • ISO 27001 is een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging met een gedocumenteerd Information Security Management System. Het doel van deze norm is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de organisatie zeker te stellen. In 2018 heeft Pondres deze mijlpaal wederom behaald: ISO 27001:2013. Zie certificaat.

  • De ISAE 3402 kwaliteitsnorm toont aan dat de dienstverlening van een serviceorganisatie kan worden vertrouwd en dat de interne bedrijfsprocessen op orde zijn. Pondres heeft in 2019 een positief rapport voor ISAE 3402 Type II ontvangen. Dit onderzoek is gericht op de ingerichte beheersmaatregelen en of deze in de praktijk worden gevolgd. Dit type onderzoek geeft meer zekerheid (dan Type I) dat op onze dienstverlening kan worden vertrouwd.

Bedrijvenpark Kraaiven Vitaal is sinds april 2016 gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit certificaat blijft drie jaar geldig en is in april 2019 met drie jaar verlengd. Het is een taak van de werkgroep en alle ondernemers verenigd in de Vitaal Vereniging om op Bedrijvenpark Kraaiven de maatregelen, zoals in het Plan van Aanpak opgesteld, de komende periode verder ten uitvoer te brengen. Zie certificaat.

Kwaliteit

Kwaliteit loopt als een rode draad door de algehele bedrijfsvoering. Een optimaal functionerend kwaliteitsmanagementsysteem ligt hieraan ten grondslag. Wij hebben als leidraad gekozen voor de ISO 9001-norm, dat eisen stelt aan het kwaliteitssysteem en -beleid van ons als organisatie. Zie certificaat.


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Dat betekent dat er nu één privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. Aangezien de verwerking van persoonsgegevens een kernactiviteit is van Pondres, is het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving op dat gebied. Pondres is AVG-compliant en heeft de kennis geborgd door een interne professional op dit gebied. Ook ondersteunen wij klanten om compliant te worden middels onder andere een whitepaper.

PSD2

PSD2 is een nieuwe Europese richtlijn voor betaaldiensten. Het is de herziene versie van PSD1, die in 2007 werd aangenomen om een uniforme betaalmarkt binnen de EU te realiseren. PSD2 is vanaf 19 februari 2019 van kracht in Nederland en zou tot meer innovatie en concurrentie moeten leiden. Belangrijke wijzigingen zijn de eis van tweestapsverificatie en de toegang tot betaalrekeningen door derde partijen naast banken (na nadrukkelijke toestemming van de klant zelf). Dit vraagt veel van bedrijven op het gebied van compliancy. Pondres kan bedrijven hierin ondersteunen. Meer weten? Neem gerust even contact met ons op!


alle certificaten & awards

Hans van Gameren

Hans werkt als Security Officer bij Pondres. In deze functie is hij verantwoordelijk voor advies en beleid met betrekking tot informatiebeveiliging. Voor vragen over de veiligheid en compliancy van Pondres kun je Hans contacteren via hans.van.gameren@pondres.nl