+ 31 13 - 595 35 00 info@pondres.nl

Privacybeleid PondresHieronder vindt u de disclaimer, het privacy statement en het cookiebeleid van Pondres Direct Mail b.v., hierna genoemd ‘Pondres’. Deze informatie is van toepassing op de websites www.pondres.nl, digitaal.pondres.nl, en andere websites in het beheer van Pondres. Door deze website(s) te bezoeken, te lezen of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen, dat u daaraan bent gebonden en dat u voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten en regels. Gebruik de website(s) niet als u het niet eens bent met deze voorwaarden.

Disclaimer en auteursrecht
Alle teksten en afbeeldingen op de website(s) zijn intellectueel eigendom van Pondres. Ze mogen niet gebruikt worden, op welke manier dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s).

Teksten, afbeeldingen en andere informatie die op onze website(s) zijn gepubliceerd, zijn met de grootste zorg geproduceerd. Onvolkomenheden of incorrectheden zijn echter nooit uit te sluiten. Pondres is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op onze website aangeboden informatie.

Privacy statement
(Online) privacy is van groot belang en daartoe heeft Pondres een privacy statement opgesteld. Pondres behoudt zich het recht voor dit statement te allen tijde te wijzigen. Daarom raden wij u aan bij een bezoek aan onze website(s) het statement door te nemen. Het statement bevat informatie over de doelstellingen die wij nastreven bij het vastleggen van persoonlijke gegevens die zijn verzameld op de site, en hoe u uw rechten kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens.

1.  Verzamelen van persoonlijke gegevens
Het is aan u om ons al dan niet direct uw persoonlijke informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld om met u te communiceren, een aanvraag te verwerken, u informatie of diensten te verstrekken of om met ons zaken te doen als klant, leverancier of zakenpartner. Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van cliënten en websitebezoekers om u te informeren over Pondres en haar activiteiten. Hierdoor kunnen wij informatie, documentatie, diensten en ander producten ontwikkelen en beschikbaar stellen die voor u relevant kunnen zijn, en onze websitestatistieken ontwikkelen en bijwerken.

De verzamelde informatie omvat IP-adressen, browsertype en -taal, Internet service provider (ISP), verwijzings- en exitpagina’s, besturingssysteem en andere gegevens. Wij verzamelen ook informatie over uw interactie met onze sociale netwerkpagina’s (van derden). Voor bijzonderheden over de vereiste technische of andere informatieverzameling en -verwerking van persoonlijke gegevens en welke technologieën wij daarvoor gebruiken, zie hierna ‘Cookiebeleid’.

2.  Gebruik van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen gebruikt worden om met u in contact te treden, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden door middel van een van onze mailingen waarop u geabonneerd bent of om u diensten aan te bieden die voor u belangrijk kunnen zijn; tenzij u ons meldt dat u geen aanbiedingen voor deze diensten en andere producten wenst te ontvangen.

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u de informatie heeft verstrekt, tenzij wij nadrukkelijk toestemming van u krijgen, of tenzij anderszins wettelijk vereist of toegestaan, onze website(s) of toepassingen te verdedigen tegen aanvallen, of de eigendommen en de veiligheid van Pondres, klanten en gebruikers of het publiek te beschermen.

Wij zullen deze website(s) niet gebruiken om speciale persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals informatie over politieke meningen, ras, religieuze opvattingen, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. Wij kunnen de verzamelde informatie die niet speciaal op u betrekking heeft, zoals statistische informatie over bezoekers van onze website(s) of over hoe klanten onze toepassingen gebruiken, delen of publiceren.

3.  Keuzes
U hebt verscheidene keuzes ten aanzien van het gebruik van onze website(s). In het algemeen hoeft u geen persoonlijke gegevens te verstrekken als u onze website(s) en verwante pagina’s bezoekt. Pondres kan echter van u verlangen bepaalde gegevens te verstrekken, zodat u verdere informatie kunt ontvangen over onze evenementen, documentatie of diensten. U kunt daarmee instemmen of dat weigeren. Let er echter op dat bepaalde delen van onze website(s) niet goed kunnen werken als u kiest voor het weigeren van cookies.

Binnen de door u gegeven toestemming en voor zover door de wet is toegestaan mogen wij (i) de verzamelde persoonlijke informatie overdragen aan derde partijen die ons helpen bij de uitvoering van deze site en onze diensten, en (ii) de persoonlijke gegevens verwerken en bewaren zo lang als nodig is om de diensten aan u te kunnen leveren.

4.  Toegang
Indien u persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan Pondres, hebt u recht op redelijke toegang tot die gegevens om onnauwkeurigheden te corrigeren. U kunt verzoeken om informatie over u bij te werken of te verwijderen door contact met ons op te nemen. In dat geval zullen wij ons uiterste best doen binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen in zoverre dat mogelijk is, binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wetgeving.

5.  Beveiliging
Wij bewaken uw persoonlijke informatie en willen daarvan ook de nauwkeurigheid behouden. Pondres implementeert redelijke fysieke, administratieve en technische waarborgen om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsmede tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en publicatie. Wij versleutelen bijvoorbeeld bepaalde gevoelige informatie zoals gebruikersnamen en wachtwoorden als wij dergelijke informatie verzenden via internet. Wij eisen ook dat onze leveranciers dergelijke informatie beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en publicatie.

6.  Privacy kinderen
Pondres begrijpt en onderschrijft het belang om de privacy van kinderen te beschermen, in het bijzonder in een online omgeving. Onze site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Het is ons beleid om nooit bewust persoonlijke gegevens te verzamelen of te bewaren van personen jonger dan 18 jaar. Indien Pondres kennis verkrijgt van gegevens die betrekking hebben op personen jonger dan 18 jaar zullen wij deze direct verwijderen uit onze systemen.

Cookiebeleid
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op uw computer of mobiele telefoon kan zetten als u de eerste keer een site of pagina bezoekt. De cookie helpt de site uw apparaat te herkennen voor een volgend bezoek. Cookies hebben verschillende functies. Ze helpen ons bijvoorbeeld uw logingegevens en authenticatie-gegevens te herinneren, maar ook informatie zoals uw voorkeuren. Zo kunnen wij bepaalde content aan u aan te bevelen waarvan we denken dat deze zeer relevant is voor u.

1.  Wat voor cookies gebruik Pondres?

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn van essentieel belang voor het functioneren van onze website en worden automatisch geactiveerd als u de site gebruikt.
 • Performance cookies: door middel van deze cookies kunnen wij onze siteprestaties en content helpen te verbeteren en snel alle problemen definiëren en oplossen die zich kunnen voordoen. Hierdoor kunnen wij u een excellente gebruikerservaring bieden.

2.  Derden
Pondres stelt ook derden in staat cookies in te zetten die in een van de drie hiervoor genoemde categorieën vallen. Tijdens uw bezoek aan de website(s) zult u zien dat bepaalde cookies gerelateerd zijn aan derden. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om ons te helpen ons siteverkeer te monitoren. Ook kan, als u een van de share-buttons gebruikt op de site, een cookie geplaatst worden door de dienst die u heeft gekozen om er content mee te delen. U dient de website van de betreffende derde te bekijken voor meer informatie.

3.  Wat verzamelen we?
Conform het bovenstaande in het bijzonder en dit statement in het algemeen, verzamelt Pondres:

 • uw naam, e-mailadres, en de inhoud van uw e-mail als u ons een e-mail stuurt;
 • gegevens over uzelf door het invullen en verzenden van een formulier of een veld op de website, of het registreren op de website;
 • informatie over of u onze e-mail heeft ontvangen of geopend, of dat u op een link in de e-mail heeft geklikt middels een web-beacon/pixel tag bevatten;
 • Informatie over uw gebruik van buttons, widgets, tools, of content bevatten die een koppeling maken met diensten van andere bedrijven (bijvoorbeeld een like- of sharebutton). Bovendien kan informatie van uw browser, als u deze buttons, tools, of content ziet of een webpagina bezoekt die deze bevat, automatisch naar het andere bedrijf worden gezonden. Lees het privacybeleid van dat bedrijf voor meer informatie
 • informatie als u met onze sociale netwerkpagina’s contact maakt.

4.  Hoe gebruiken wij de verzamelde informatie?
Pondres gebruikt persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen op een aantal manieren, bijvoorbeeld:

 • om u op de beste wijze te voorzien van de website(s), alsmede andere informatie waarom u heeft verzocht;
 • om beter te begrijpen hoe onze website(s) worden gebruikt zodat wij onze producten, diensten, content, en marketing kunnen verbeteren;
 • om een website, applicatie, of marketingcampagne aan uw mogelijke interesses aan te passen;
 • om u zakelijke boodschappen te zenden zoals betalingen of het aflopen van uw abonnement;
 • om u informatie te zenden over onze software, de laatste productaankondigingen, software-updates, aanstaande evenementen en soortgelijke informatie;
 • voor interne doeleinden zoals accountantscontrole, data-analyse en onderzoek om producten, diensten en klantencommunicatie te verbeteren;
 • om marktonderzoek uit te voeren ten aanzien van onze klanten, hun interesses en de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes;
 • om fraude en softwarepiraterij te verminderen en onze klanten alsmede Pondres te beschermen.

Contact
Vragen over ons privacy- of cookiebeleid, over inzicht in en de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens die u ons heeft gegeven via deze website(s), of verzoeken om verouderde informatie te wissen, kunnen gericht worden aan info@pondres.nl.

Meer

Om www.pondres.nl goed te kunnen laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Als u onze site gebruikt, gaat u automatisch akkoord met het plaatsen daarvan. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.

Ik begrijp het